728 x 90

تجمع اعتراضی معلمان در کرمان برای دومین روز متوالی

تجمع اعتراضی معلمان در کرمان برای دومین روز متوالی
تجمع اعتراضی معلمان در کرمان برای دومین روز متوالی
روز دوشنبه 24مهرماه 96 جمعی از معلمان و کارکنان شرکتی آموزش و پرورش کرمان برای دومین روز متوالی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به سابقه کارشان و روند استخدام دست به تجمع زدند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cf859f3b-0894-4c95-82f4-3375ac5a730f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات