728 x 90

تجمع اعتراضی فرهنگیان در خوزستان

تجمع اعتراضی فرهنگیان در خوزستان
تجمع اعتراضی فرهنگیان در خوزستان
جمعی از مربیان پیش دبستانی بخش شاوور در استان خوزستان روز چهارشنبه ۱۹مهرماه ۹۶ با تجمع در مقابل ساختمان آموزش و پرورش رژیم در این شهرستان خواستار رسیدگی به تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.

روز چهار‌شنبه هم‌چنین مربیان نهضت سواد آموزی در خوزستان در اعتراض به وضعیت اقتصادی خود در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش رژیم در اهواز تجمع کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d012988c-d12d-4fda-9216-063b09153586"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات