728 x 90

اهدای جایزه نوبل اقتصاد به ریچارد ایچ تیلر اقتصاددان آمریکایی

ریچارد ایچ تیلر اقتصاددان آمریکایی
ریچارد ایچ تیلر اقتصاددان آمریکایی
سمینار آکادمی علوم سلطنتی سوئد امروز دوشنبه 17مهر 96 ریچارد ایچ تیلر ، اقتصاددان آمریکایی را به‌عنوان برنده جایزه نوبل اقتصاد معرفی کرد.

بنا‌ به گفته این آکادمی وی به‌دلیل تلاشهایش در زمینه رفتار شناسی اقتصادی شایسته دریافت این جایزه گردیده است.

این آکادمی در ادامه با برشمردن دلایل اعطای این جایزه اضافه می‌کند "در مجموع، کمکهای ریچارد ایچ تیلر پلی بین تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و روانشناختی تصمیم‌گیریهای فردی ایجاد کرده است. یافته‌های تجربی او و بینش نظری در ایجاد زمینه جدید و سریع در حال گسترش اقتصاد رفتاری بوده است که تأثیر زیادی در بسیاری از زمینه‌های تحقیق و سیاست اقتصادی داشته است."

خاطر نشان می‌شود که از ریچارد ایچ تیلر 72ساله از دانشگاه شیکاگو به‌عنوان یکی از پیشگامان بررسی رفتارها در علم اقتصاد نام برده می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6ea3c42a-70bd-481f-968f-a00fc75cbeb6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات