728 x 90

ساخت نرم‌افزار کنترل خستگی رانندگان در ژاپن

نرم‌افزار کنترل خستگی رانندگان
نرم‌افزار کنترل خستگی رانندگان
پژوهشگران در ژاپن، با ابداع تکنولوژیهای جدیدی، عوارض ناشی از مشکل خستگی رانندگان، کنترل پخت غذا و کسب مهارتهای ورزشی را هدف قرار داده‌اند.

یکی از نرم‌افزارهایی که در یک نمایشگاهی در ژاپن ارائه شد، نرم‌افزاری است که خستگی و عدم تمرکز راننده را تشخیص داده و ضمن دادن هشدار، کنترل خودرو را به دست می‌گیرد.

یک دستگاه در زمین پخت و پز غذا نیز به نمایش گذاشته شده که می‌تواند میزان پخت غذا، میزان کالری و ویتامینهای موجود در آن را به صاحب آن نشان دهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c48f07da-2e04-454b-81a9-c7f0676c3160"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات