728 x 90

عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانی سیاسی سهیل عربی شد

زندانی سیاسی سهیل عربی
زندانی سیاسی سهیل عربی
عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت سهیل عربی، زندانی سیاسی که از ۳۷روز پیش در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» و دسترسی او به «مراقبتهای کامل پزشکی» شد.

زندانی سیاسی سهیل عربی پس از چند روز اعتصاب‌غذای خشک در پیامی صوتی از داخل زندان اوین، وصیت نامه خود را به اطلاع عموم رساند.

وی با اشاره به دخترش گفت: به روژانا بگو پدر به جرم اندیشیدن و روشنگری جان سپرد. روزی فرا می‌رسد که قضات و بازجوهای خود فروخته محاکمه می‌شوند و سرزمینمان دیگر توسط پیشانیهای ریا کار اداره نمی‌شوند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/82a88e43-c21a-4ace-9481-8099230003bc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات