728 x 90

آرژانتین در مجمع عمومی سازمان ملل خواهان روشن شدن عوامل انفجار حمله تروریستی آمیا شد

معاون رئیس‌جمهور آرژانتین گابریل میچتی
معاون رئیس‌جمهور آرژانتین گابریل میچتی
آرژانتین از جامعه جهانی خواهان حمایت از خواستشان از رژیم ایران برای همکاری در زمینه حمله تروریستی بوینس آیرس شد.

معاون رئیس‌جمهور آرژانتین طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد گفت:
 کشور من آرژانتین مستقیماً از تروریسم رنج برده است. ما قربانیان دو حمله تروریستی در شهر بوئنس آیرس بوده‌ایم. در سال 1992 و در سال 1994 در (آمیا).

من می‌خواهم خواست جمهوری آرژانتین را برای به پای عدالت کشاندن تمامی کسانی که در تأمین مالی و طراحی و ارتکاب آن حملات تروریستی دست داشته و عملاً خود در آنها شرکت داشته‌اند را تکرار کنم. ما نمی‌خواهیم 20سال دیگر بدون این‌که عدالت برگزار شود سپری شود به همین دلیل است که از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که از درخواستمان از رژیم ایران برای همکاری و روشن نمودن این حمله تروریستی، حمایت کند.