728 x 90

اعدام دو زندانی در کرج و خرم‌آباد

اعدام  در ایران
اعدام در ایران
رژیم ضدبشری آخوندی روزهای ۲۲و ۲۳شهریور دو زندانی را در خرم‌آباد و کرج اعدام کرد.
دژخیمان خامنه‌ای روز پنجشنبه ۲۳شهریورماه؛ یک زندانی به نام ایاز را در زندان کرج اعدام کردند

در خرم‌آباد نیز دژخیمان خامنه‌ای روز چهارشنبه 22شهریور یک زندانی را اعدام کرند.