728 x 90

تجمع اعتراضی صدها تن از معلمان بازنشسته در کرمانشاه

تجمع اعتراضی صدها تن از معلمان بازنشسته در کرمانشاه
تجمع اعتراضی صدها تن از معلمان بازنشسته در کرمانشاه
روز پنجشنبه ۲۵شهریور ۹۶صدها تن از معلمان بازنشسته در کرمانشاه در مقابل سازمان بازنشستگی رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به حل نشدن مشکل حقوق اقدام به تجمع کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a87e36ac-ba34-426e-b2be-db1623c7da99"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات