728 x 90

اعتراف وزیر راه و شهرسازی رژیم به ۱۹میلیون بدمسکن

۱۹میلیون بدمسکن در ایران
۱۹میلیون بدمسکن در ایران
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رژیم اعتراف کرد که ۲۷میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد در حالیکه تعداد خانوارها ۲۴میلیون نفر است. به گفته این مقام دولت روحانی در ایران ۱۹میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به‌سر می‌برند.

وی در بازدید از مشهد افزود: ”به‌عنوان نمونه در شهر مشهد شاهد هستیم که بیش از ۹هزار هکتار به شهر اضافه شد و در مقابل ۹هزار بافت حاشیه‌ای در طی ۲۰سال به شهر مشهد افزوده شد و اینها نشان‌دهنده این مطلب است که اگر مساحت شهری افزایش پیدا نمی‌کرد، نرخ بهره‌وری بسیار بالاتر بود“.

به اعتراف آخوندی بر اساس آمارها ۳۶درصد جمعیت شهری استان خراسان رضوی در وضعیت بدمسکنی و ناهنجاری زندگی می‌کنند و متأسفانه مسأله بدمسکنی، مسأله تمامی شهرهای ایران است.

آخوندی می‌گوید: ”به‌رغم آن که هزاران میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های توسعه هزینه شده است در ایران ۱۹میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی به‌سر می‌برند که یک‌سوم جمعیت کشور را شامل می‌شود و این نشان می‌دهد که یک جای کار ایرادات اساسی دارد“.

لازم به یادآوری است که مسأله‌ای که وزیر راه و شهرسازی رژیم مطرح می‌کند پیش‌تر نیز بارها تکرار شده است. اگر ‌چه او بارها وضعیت مسکن را توصیف کرده ولی تعریف مشخصی هم از بدمسکنی نکرده است.