728 x 90

تشدید سرکوب ,

شکستن سنگ مزار زنده‌یاد بنان در امامزاده طاهر کرج

-

بنان خواننده بنام ایران
بنان خواننده بنام ایران
مزدوران رژیم ضدایرانی آخوندی سنگ مزار زنده یاد بنان خواننده به‌نام ایران را در امامزاده طاهر کرج شکسته و قطعه قطعه کردند. چندی پیش نیز مزدوران و لباس شخصیهای خامنه‌ای از برگزاری مراسم سالگرد شاملو شاعر نامدارمیهنمان در امامزاده طاهر جلوگیری کردند.

خصومت رژیم ضدبشری آخوندی با بنان استاد بزرگ آواز ایران در حالی است که خاطره صدها آثار بیاد ماندنی او از جمله ترانه بوی جوی مولیان که با بانوی هنر ایران خانم مرضیه اجرا کرده است، در خاطره مردم ایران نقش بسته است.