728 x 90

تروریست محمد جعفر صحرارودی مدیر مراسم تحلیف آخوند روحانی

مراسم تحلیف آخوند حسن روحانی
مراسم تحلیف آخوند حسن روحانی
به گزارش العربیه تصاویری که از مراسم تحلیف آخوند حسن روحانی منتشر شده نشان می‌دهد، محمد جعفر صحرارودی از تروریستهای شناخته شده رژیم ایران مدیریت مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری روحانی را برعهده داشته است.

العربیه در این باره نوشت: صحرارودی مسئول گروه ترور دکتر قاسملو در سال 1368در وین بود که در هنگام این ترور زخمی و دستگیر شد اما بعد از مدتی با بند و بست حکومت ایران با مقامات اتریش آزاد شد. اما حکم جلب بین‌المللی‌اش به‌خاطر مشارکت در یک عملیات تروریستی صادر شده است.