728 x 90

کوسه‌ها سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی را ردیابی می‌کنند

کوسه ها براى مقابله با سلاحهاى بيولوژيك و شيميايى مورد تحقيق قرار ميگيرند
کوسه ها براى مقابله با سلاحهاى بيولوژيك و شيميايى مورد تحقيق قرار ميگيرند
آیا کوسه می‌تواند راهنمایی برای پی بردن به وجود سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی باشد؟

تلویزیون فاکس‌ نیوز 17مرداد 96:‌
ارتش آمریکا در حال تحقیق است که دریابد آیا پروتئینهای موجود در خون کوسه می‌توانند وجود سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی را قبل از زیان رساندن به پرسنل نظامی بارز کنند یا نه؟

کوسه‌ها دارای حواسی بسیار پیشرفته، از جمله حس بویایی خارق‌العاده‌یی هستند که آنها را قادر می‌سازد وجود یک قطره خون را در استخری به ابعاد یک استخر استاندارد المپیک تشخیص دهند.

کشف سریع تهدیدهای بیولوژیکی ما را قادر می‌سازد که درمانی مناسب و به موقع برای مقابله با آنها به‌کار بگیریم؛ اینهم یعنی تفاوت میان مرگ و زندگی.

تشخیص چنین تهدیدهایی مشکل است چرا که سلاحهای میکروبی و شیمیایی کوچکتر از آن هستند که با چشم غیرمسلح دیده شوند. آنها می‌توانند به‌صورتی نامریی در جریان هوا حرکت کنند و به پرسنل نظامی آسیب برسانند و آنها را به رنج و عذاب انداخته و حتی در خیلی از موارد منجر به مرگ شوند.

کوسه‌ها دارای یک پادتن قدیمی هستند که به مقدار زیادی آنها را در مقابل سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی مصون نگه می‌دارد. پادتن کوسه‌ها، قابلیت ترکیب شدن با حس‌گرهایی را که در ارتش به‌کار می‌روند دارد و با آن می‌توان تهدیدهای شیمیایی و بیولوژیکی را شناسایی کرد و در مورد آنها هشدار داد.

علاوه براین، پادتن کوسه می‌تواند در دستگاهها نیز به‌کار گرفته شود. به این معنا که با آنها می‌توان دریافت آیا کسی از پرسنل نظامی در معرض مواد شیمیایی و بیولوژیکی قرار گرفته یا نه.

پادتن کوسه‌ها خیلی کوچکتر و در عین‌حال پایدارتر از پادتن دیگر پستانداران همتای آنهاست. همین عامل آنها را در صحنة عمل، به بهترین گزینه برای تحقیق در این رشته تبدیل کرده است.

اگر چه استفاده از سلاحهای شیمیایی از زمان کنوانسیون سال 1952ژنو ممنوع شده است، با این‌حال ارتقا و استفاده از آنها هم‌چنان ادامه دارد. نیروهای آمریکایی شایسته هستند که بهترین راه‌حل برای مبارزه با چنین تهدیدهایی در اختیارشان قرار بگیرد. احتمالاً پروژة کوسه‌ها چنین راه‌حلی باشد. در عین‌حال که نمونة بسیار خوبی از اندیشیدن به شیوه‌های غیرمتعارف و نو است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/000117dd-71b4-48d2-9fb7-fa082e1fe746"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات