728 x 90

رویتر:‌ روحانی در حرف از حقوق زنان صحبت می‌کند، اما هیچ وزیر زنی در کابینه‌اش ندارد

روحانی واعضای کابینه
روحانی واعضای کابینه
خبرگزاری رویتر درباره کابینه جدید آخوند روحانی گزارش داد: «حسن روحانی روز سه‌شنبه ترکیب کابینه خود را برای رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد.. انتظار نمی‌رود اعضای مجلس کاندیداهای روحانی برای وزارتخانه‌های حساس امور خارجی، دفاع و اطلاعات را به چالش بگیرند چرا که وی اینها را با تأیید ولی‌فقیه انتخاب کرده است...» رویتر افزود: «روحانی در میان حرفهایش از حقوق زنان صحبت کرد اما هیچ وزیر زنی در کابینه‌اش ندارد».