728 x 90

شکست فاجعه‌بار پرتاب موشک ماهواره‌بر رژیم

موشک ماهواره بر رژیم ایران
موشک ماهواره بر رژیم ایران
دو مقام آمریکایی روز جمعه ششم مرداد اعلام کردند موشک ماهواره‌بر که رژیم ایران از موفقیت در پرتاب آزمایشی آن به فضا خبر داده است، در عمل با شکستی فاجعه‌بار مواجه شده است.

به گزارش فاکس‌ نیوز این دو مقام فاش ساختند که ماهواره‌بر به‌محض پرتاب با منفجر شدن، فرجام فاجعه‌باری داشته و نتوانسته به مدار از پیش تعیین شده در فضا برسد.

تصاویر ارائه شده از سوی تلویزیون حکومتی رژیم ایران صرفاً پرتاب موشک و طی فاصله‌ای از آن را نشان می‌دهد، اما رسیدن آن به مدار مورد نظر را نشان نداده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/979774a3-aa21-444b-b5fd-e133870d83e6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات