728 x 90

درگیری ساکنان منطقه احمدآباد شیراز با عده‌یی از مزدوران مرکز زرهی ارتش

درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر - آرشیو
درگیری جوانان با ماموران سرکوبگر - آرشیو
شماری از ساکنان منطقه احمدآباد شیراز با عده یی از مزدوران مرکز زرهی ارتش تحت امر رژیم که زمینهایشان را تصرف کرده بودند، درگیر شدند. در این درگیری که روز پنجشنبه روی داد و دو ساعت طول کشید، سه نفر از اهالی منطقه احمدآباد مجروح شدند. به گزارش رسانه های حکومتی این درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای مرکز زرهی با اداوات نظامی وارد محدوده ملک مورد اختلاف شدند و قصد تسطیح آن را داشتند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/aa573703-8e83-46b4-a68c-1513b24a9175"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات