728 x 90

روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند + عکس

بحران آب در خوزستان
بحران آب در خوزستان
اکتشاف نخستین چاه‌های نفت و برپایی تأسیسات نفتی، و دکل و پمپ در گوشه زمینهای کشاورزی این مناطق «روزنه، ابوکبیریه، حاره، سید یوسف، شریفیه، » زمینهای حاصلخیز را نابود کرد. و نفت به‌جای ثروت، بی‌آبی و خشکسالی به ارمغان آورد.

 

روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند

 

روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند

این روزها به‌دلیل سیاستهای ضدمردمی حکومت آخوندی که در به نابودی کشاندن کلیه اقشار این مملکت هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، می‌بینیم که روستاهایی که روزی سرسبز، پرآب، و سرزنده بود رفته‌رفته جای خودش را به بیابانهای خشک می‌دهد و اهالی این روستاها هم به جرگه حاشیه نشینهای شهر اهواز می‌پیوندند.
 
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند

 

روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهایی که در دل منطقه نفت خیز کریت از توابع اهواز هستند اما از آب خوردن محرومند. البته بی‌آبی یا نداشتن آب لوله‌کشی به برکت وجود این حکومت منحوس چیز جدیدی نیست اما حکایت این روستاها اندکی متفاوت است.
 
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند

 

روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند

بهتر است این مشکلات را از زبان یکی از دهیاران خود رژیم بشنوید:‌ «زمانی این روستاها دارای زمینهای کشاورزی پر برکت و دامهای زیادی بودند و چرخ اقتصادی منطقه میچرخید اما با اکتشاف نخستین چاه نفت در این منطقه، تأسیسات نفتی و دکل و پمپ در گوشه گوشه زمینهای کشاورزی ایجاد شد و آلودگی نفتی زمینهای حاصلخیز منطقه را نابود کرد. و ما نه تنها آب لوله‌کشی نداریم هیچ‌گونه آب ذخیره هم نداریم که این وضعیت را در این روستاها خیلی حاد کرده است واهالی منطقه به‌تدریخ در حال فروختن دامهای خود و کوچ به حاشیه شهر اهواز اند.».
 
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند
روستاهای خوزستان از بی‌آبی رنج می‌برند

 

 
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات