728 x 90

نحوه ردیابی فساد و تقلب از طریق اینترنت

امکان ردیابی فساد و تقلب از طریق اینترنت
امکان ردیابی فساد و تقلب از طریق اینترنت
در اینترنت می‌توان با استفاده از نرم افزارها و حسابهای توییتری و تکنیک‌های دیگر برای ردیابی هزینه‌ها و منابع درآمد استفاده کرد و فساد و تقلب رژیمهای دیکتاتوری را ردیابی کرد.

تلویزیون فرانسه 24:‌ در سراسر جهان همه شهروندان به‌طور فزاینده‌یی از تکنولوژی جدید برای تحقیق و انداختن نوری در ظلمت فساد و رشوه خواری استفاده می‌کنند و سپس آژیر را علیه این فعالیتهای غیرقانونی به صدا در می‌آورند.

در برزیل یک دختر جوان قدم پیش گذاشته است و تجهیزاتی با ای. آی را به خدمت گرفته است. این تجهیزات رد مخارج نمایندگان مجلس را دنبال می‌کند و با تخلفها مقابله می‌کند.

در یک کارگاهی در سنت پائولو پایتخت اقتصادی برزیل ما یک ملاقات با جسیکا داریم. او یک محقق دیجیتال است و نرم افزاری به اسم «روزی» دارد که هزینه‌های اعضای مجلس را دانلود می‌کند و هر ادعای آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند.

جسیکا:‌ اگر یک مورد باشد که مشکوک باشد آن را مورد تحقیق قرار می‌دهیم. مثلاً اینجا من 13ایمیل دارم که در یک روز از شهرهای مختلف برای همین نماینده رسیده است. در کمتر از یک سال یک‌هزار (مورد) به مجلس فرستاده شده است.

این برنامه در دسترس همه است
آلیساندرو مولون یک کارشناس اینترنتی هم می‌گوید ما به یک تغییر فرهنگی نیاز داریم تا سیاستمداران برزیلی فهم کنند که مردم برزیل از آنها حسابرسی می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8eeeeb64-69da-457d-9b5d-7d47703b75e4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات