728 x 90

بحران اقتصادى ايران,

رئیس اتاق بازرگانی رژیم: سهم ایران از تجارت جهانی به ۲۴صدم درصد رسید

-

شافعی ر‌ئیس اتاق بازرگانی رژیم ایران
شافعی ر‌ئیس اتاق بازرگانی رژیم ایران
سهم ایران تحت حاکمیت آخوندها از تجارت جهانی کالا در سال 2015فقط 35صدم درصد بوده که اگر نفت را از آن کسر کنیم، این سهم به رقم ۲۴صدم درصد کاهش می‌یابد.

شافعی رئیس اتاق بازرگانی رژیم در گفتگو با خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس در روز اول مرداد 96ضمن اعتراف به ساختار بیمار اقتصاد رژیم گفت: «در ارتباط با روابط اقتصاد خارجی می‌توان عملکرد بهتری داشت که متأسفانه به‌دلیل ساختار بیمار اقتصادی از جمله نبود برنامه و تعدد مراجع تصمیم‌گیری و نبود تصمیم‌گیری متمرکز در حوزه مسائل اقتصادی بهره‌گیری مناسب از این فرصت را بسیار سخت کرده است».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3532200b-2344-4fd1-a067-2ae99151f42a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات