728 x 90

تجمع اعتراضی خانواده‌های دستگیرشدگان در برابر شکنجه‌گاه اوین + توئیت خانم مریم رجوی

تجمع اعتراضی خانواده‌های بازداشتی مقابل اوین
تجمع اعتراضی خانواده‌های بازداشتی مقابل اوین

در پی بازداشت گسترده شهروندان در قیام سراسری مردمی روزهای اخیر تهران، روز شنبه ۲مهرماه ۱۴۰۱ و در نهمین روز قیام، اعضای خانواده دستگیرشدگان، روز شنبه دوم مهر مقابل دادسرای شکنجه‌گاه اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان خود شدند، ولی تا این ساعت هیچ پاسخی از کارگزاران و دژخیمان اوین دریافت نکرده‌اند. مأموران خامنه‌ای تلاش کردند آنها را از این منطقه دور کنند. 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a3275ca7-184e-4bfb-b3c1-fc37e7e5bea6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات