728 x 90

تشدید سرکوب ,

فضای رعب و وحشت در اصفهان

-

آزارو اذیت مردم وایجاد رعب وحشت
آزارو اذیت مردم وایجاد رعب وحشت
گزارشهای دریافتی از اصفهان در ساعت 10 الی 12 ظهر روز دوشنبه 22خرداد حکایت از حضور گسترده نیروهای گشت و بازرسی دارد که با تفتیشهای بی‌مورد سعی در ایجاد رعب وحشت دارند. نیروهای سپاه با انیفورم و مسلح در خیابانهای انقلاب و چهار راه حکیم نظامی مستقر بودند و به آزار و اذیت مردم می‌پرداختند.
 
 در یک مورد گزارش شده که مزدواران سپاه مزاحم یک پسرجوان که مشغول رانندگی با ماشین بوده شدند و با درخواست کارت شناسی صرفاً به‌دلیل این‌که رنگ پوست این هموطن سبزه و مشابه مردم بلوچستان بوده است ایجاد مزاحمت کردند. همچنین گزارشات حاکی از حضور گسترده مزدوران لباس‌شخصی مجهز به سنسورهای سلاح یاب هستند. نیروهای سرکوبگر با فرمان اخیر خامنه‌ای با آتش به اختیار، با دست باز، برای مردم مزاحمت ایجاد کرده و هر کسی را که می‌خواهند تفتیش می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a748695b-ee52-4b4d-83c9-9686f91392e1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات