728 x 90

تصادفات رانندگى,

روزانه ۴۱کشته در تصادفات نوروزی

-

 -
-
در ایام نوروز 96 روزانه 41نفر در تصادفات رانندگی در جاده‌ها کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش پزشکی قانونی در ایام نوروز تعداد ۸۷۴نفر یعنی به‌طور متوسط روزانه ۴۱.۶نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.

بر اساس همین گزارش در این مدت ۷۳.۲درصد کشته‌های حوادث رانندگی مربوط به جاده‌های برون شهری (۶۴۰نفر)، ۲۰.۳درصد در راههای درون شهری (۱۷۷نفر)، ۶.۳درصد در جاده‌های خاکی - روستایی (۵۵نفر) و محل تصادف دودهم درصد موارد نامعلوم (دو نفر) بوده است.

ایران رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌یی

لازم به یادآوری است که ایران با هشتصد هزار تصادف جاده‌یی در سال (یک و نیم برابر میانگین جهانی) از حیث آمار در رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌یی در جهان قرار دارد.
در دو دهه گذشته بیش از 500هزار تن در اثر تصادفات رانندگی در ایران جان سپردند. یکی از علتهای اصلی تصادفات رانندگی در ایران، وضعیت وخیم جاده‌ها است.
 

 ایران رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌یی

 
                         ایران رتبه اول مرگبارترین حوادث جاده‌یی


بنا‌به گزارشات مندرج در سایتهای حکومتی «مرگبارترین جاده‌های جهان در ایران قرار دارد»، «علل اصلی تصادفات جاده‌یی در کشور فقدان مدیریت استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک در کشور و عدم لیاقت و کارایی مسئولان مربوطه می‌باشد. کسانی که در این حوزه فعالیت دارند اکثراً افرادی نالایق بوده و دانش و توانایی و تخصص مربوطه را ندارند». (سایت حکومتی الف)
 

تصادفات جاده يي دومين عامل مرگ در ايران تحت حاکميت آخوندي

تصادفات جاده يي دومين عامل مرگ در ايران تحت حاکميت آخوندي