728 x 90

شورای نگهبان ارتجاع رو در روی وزارت کشور خود را مرجع شکایات معرفی کرد

شورای نگهبان ارتجاع
شورای نگهبان ارتجاع
تهران – 29 اردیبهشت. در حالی که وزارت کشور حسن روحانی مرتب اطلاعیه می‌دهد و در تلویزیون رژیم نیز خود را مرجع دریافت شکایتها اعلام می‌کند شورای نگهبان ارتجاع در اطلاعیه دیگری خود را مرجع دریافت و رسیدگی به شکایتها اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت نظارت بر نمایش انتخابات و «نقش تعیین کننده گزارشهای مردمی در حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آراء ملت»، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری آمادگی خود را جهت دریافت گزارشهای مستند و مستدل عموم مردم» اعلام می‌کند.

شورای نگهبان ارتجاع در ادامه اطلاعیه خود آدرس های مختلف دریافت شکایتها را اعلام کرده که همه به این شورا ختم می‌شود.