728 x 90

شورای نگهبان ارتجاع رو در روی وزارت کشور خود را مرجع شکایات معرفی کرد

شورای نگهبان ارتجاع
شورای نگهبان ارتجاع
تهران – 29 اردیبهشت. در حالی که وزارت کشور حسن روحانی مرتب اطلاعیه می‌دهد و در تلویزیون رژیم نیز خود را مرجع دریافت شکایتها اعلام می‌کند شورای نگهبان ارتجاع در اطلاعیه دیگری خود را مرجع دریافت و رسیدگی به شکایتها اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت نظارت بر نمایش انتخابات و «نقش تعیین کننده گزارشهای مردمی در حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آراء ملت»، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری آمادگی خود را جهت دریافت گزارشهای مستند و مستدل عموم مردم» اعلام می‌کند.

شورای نگهبان ارتجاع در ادامه اطلاعیه خود آدرس های مختلف دریافت شکایتها را اعلام کرده که همه به این شورا ختم می‌شود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات