728 x 90

فراخوان عفو بین‌الملل برای آزادی فوری و بدون قید و شرط معلم زندانی اسماعیل عبدی

فراخوان عفو بین‌الملل برای آزادی فوری معلم زندانی اسماعیل عبدی
فراخوان عفو بین‌الملل برای آزادی فوری معلم زندانی اسماعیل عبدی
عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی برای اقدام فوری اعلام کرد که وضعیت جسمی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی به‌دنبال اعتصاب غذایی وی رو به وخامت گذاشته است. اسماعیل عبدی در 30 آوریل ـ برابر با 10 اردیبهشت 96 اعتصاب‌غذای خود را شروع کرده است. او زندانی عقیدتی است که در حال سپری کردن حکم 6سال زندانی در زندان اوین تهران می‌باشد.

عفو بین‌الملل از اعضای خود در سراسر جهان خواسته است فوراً به فارسی، انگلیسی یا زبان خودشان از مقامهای رژیم ایران بخواهند فوراً اسماییل عبدی را بدون قید و شرط آزاد کنند چرا که او یک زندانی عقیدتی است که تنها به‌خاطر فعالیتهای مسالمت آمیزش محبوس شده است.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار رسیدگیهای پزشکی به این زندانی شده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات