728 x 90

ایجاد فشار و محدودیت بر زندانیان زندان مرکزی سنندج

ایجاد فشار و محدودیت بر زندانیان
ایجاد فشار و محدودیت بر زندانیان
گزارشات رسیده از زندان مرکزی سنندج حاکی از فشار بر زندانیان و توسط دژخیمان زندان و ایجاد شرایط غیرانسانی در این زندان می‌باشد.

از این‌رو بسیاری از زندانیان در مقابل فشارها و شرایط زندان دست به اعتصاب‌غذا و یا خودکشی می‌زنند.

بنا‌ به گزارشات رسیده زندانیان سنندج از دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی مناسب محروم هستند. به‌طوریکه ۲۸ زندانی از فروردین‌ماه امسال در این زندان به هپاتیت مبتلا شده‌اند. از سوی دیگر، محدودیت و مشکلات دیگری از جمله، قطع عمدی گاز، به‌وجود آمدن بیماریهای کلیوی و پروستات به‌دلیل آب شرب نامناسب، عدم تفکیک جرائم، توهین و ضرب ‌و شتم زندانیان، کیفیت پایین و کمبود مواد غذایی مورد نیاز در این زندان در سطح گسترده‌یی به چشم می‌خورد.