728 x 90

شبکه جهانی بی.بی.سی:‌ زنان در ایران حق رأی دارند اما نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند

آیا زنان ایران می‌توانند رئیس‌جمهور آینده را تعیین کنند؟
آیا زنان ایران می‌توانند رئیس‌جمهور آینده را تعیین کنند؟
شبکه جهانی بی.بی.سی با عنوان «آیا زنان ایران می‌توانند رئیس‌جمهور آینده را تعیین کنند؟». تأکید کرد:‌ «طی حدود 4دهه تاریخچه جمهوری اسلامی، هیچ زنی اجازه تلاش برای این پست عالی را پیدا نکرده است. با وجودی که زنان نیمی از جمعیت ایران هستند و رأی آنها مهم است اما مجاز نیستند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند.

این منبع روز 22اردیبهشت 96 افزود:‌خامنه‌ای به تساوی جنسیتی معتقد نیست و آن را یک ایده شکست خورده غربی می‌داند...
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a9ca34f-8f2d-4eaf-a559-92361fd12a2d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات