728 x 90

سلاح مقاومت تنها راه مقابله با شبه‌نظامیان حوثی یمن

زندان مرکزی زابل،
زندان مرکزی زابل،
جوانان تعز یمن می‌گویند مقاومت مسلحانه تنها و آخرین راه‌حل در برابر جنایتکاران و شبه‌نظامیان است.

این جوانان، هنگامی‌که سلاح را برداشته و در خیابانهای شهرشان تعز برای حفاظت از آن گشت می‌زنند، تنها به پیشروی به جلو می‌اندیشند. مأموریت آنها تنها محدود به جنگ و درگیری نمی‌شود بلکه فعالیتهای زیادی روز آنها را پر می‌کند.

صلاح علی یک از جوانان مقاومت است که کارش را با ورود به یک آشپزخانه ساده و با امکانات بسیار کم، شروع می‌کند. او برای نیروهای مقاومت در جبهه‌ها غذا می‌پزد. صلاح در آماده‌سازی غذا کمک می‌کند و بعد از آن نیز به جبهه‌های نبرد باز می‌گردد.

صلاح ما را به یک محل متروکه هدایت کرد که تک تیراندازهای شبه‌نظامی حوثی در آنجا متمرکز شده بودند. این محل بعد از نبردهای شدید، توسط مقاومت و ارتش ملی آزاد شد.

دلایل و اسناد باقیمانده در این محل اثبات می‌کند که شبه‌نظامیان حوثی در این محل بوده‌اند. با وجود این، ویرانیهای گسترده در اطراف ساختمان و در کل شهر، دلیل بزرگتری بر حضور شبه‌نظامیان حوثی است. آثار توپ بارانهای شبه‌نظامیان، شهر تعز را بیش از پیش فرسوده و ویران کرده است. گلوله‌های خمپاره و توپ شبه‌نظامیان دیوارهای منازل را سوراخ و تخریب کرده و اهالی آن را کوچ داده است. این اعمال حوثیها، بسیاری از اهالی را مجبور کرده که سلاح مقاومت به‌دست بگیرند زیرا این، تنها وسیله برای بازپس‌گیری شهرشان از چنگ شبه‌نظامیان حوثی و دیکتاتور مخلوع علی عبدالله صالح است.