728 x 90

درگذشت مجاهد خلق ابراهیم سعیدی با ۵۰سال سابقهٔ مبارزاتی و تشکیلاتی

مجاهد صدیق ابراهیم سعیدی
مجاهد صدیق ابراهیم سعیدی

مجاهد خلق ابراهیم سعیدی فرزند مردم مجاهدپرور بیرجند، پس از ۵۰سال پیکار آزادی در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ، و پس از سال‌ها استقامت در مقابل بیماری جانکاه، روز جمعه ۶خرداد۱۴۰۱ در بیمارستان در آلبانی درگذشت و به همرزمان شهید و صدیقش پیوست.

وی که در پرواز جاودانگی ۶۴سال داشت، از عنفوان جوانی و حین تحصیلات متوسطه با راه و آرمان مجاهدین و جنبش انقلابی علیه دیکتاتوری شاه آشنا شد و با شور و شوق بسیار به فعالیت پرداخت. در جریان همین فعالیت‌ها و در سالهای پایانی رژیم شاه سه نوبت دستگیر شد و قبل از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، ۷ماه در تهران و گناباد در زندان به سر برد.

ابراهیم سعیدی از بهمن ۱۳۵۷ فعالیت تشکیلاتی و حرفه‌یی خود را در ارتباط با سازمان شروع کرد و به‌دلیل ذوق و قریحه سرشارش به‌ویژه در بخشهای نشریه و انتشارات به کار پرداخت.

وی پس از تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران در یکانهای رزمی و پشتیبانی ارتش صلح و آزادی و در عملیات چلچراغ، فروغ جاویدان و مروارید شرکت داشت و در جریان عملیات فروغ جاویدان در اثر ترکش خمپاره‌های دشمن جراحت برداشت.

در دوران پایداری در اشرف و لیبرتی در۶و۷مرداد ۱۳۸۸ همراه با همرزمانش در برابر تهاجم مزدوران جانانه ایستادگی کرد و از ناحیه سر مجروح شد.

در حماسه فروغ اشرف در ۱۹فروردین۱۳۹۰ نیز در برابر هجوم دشمن دلیرانه پایداری کرد.

از این پیش‌تر، برادران قهرمانش، مجاهد خلق سیدمحمد غیاث سعیدی در ۱۰مرداد۱۳۶۱ در یک درگیری مسلحانه در تهران، و مجاهد خلق سید اسدالله سعیدی در سال۱۳۶۵ در درگیریهای منطقه مرزی در کردستان به‌شهادت رسیده بودند.

خانم مریم رجوی با درود به مردم مجاهدپرور بیرجند و فرزندان قهرمانشان هم‌چون اسدالله و محمد غیاث و ابراهیم سعیدی، فقدان مجاهد خلق ابراهیم سعیدی را به یاران و همرزمان و بستگانش تسلیت گفت و تأکید کرد، همرزمان مجاهدش جای خالی او را در بحبوحه قیامهای مردمی علیه دیکتاتوری آخوندی پر خواهند کرد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b10b922f-57e2-49be-8f96-22d43592f030"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات