728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی و بستن جاده توسط مردم روستای گلما در ساری

-

تجمع اعتراضی و بستن جاده در ساری
تجمع اعتراضی و بستن جاده در ساری
جمعی از مردم روستای گلما در ساری روز شنبه دوم اردیبهشت 96 در یک حرکت اعتراضی اقدام به بستن جاده گلما را کردند. آنها در اعتراض به ناامنی جاده و تصادفات بیشمار این جاده تجمع و جاده را مسدود کرده و مانع عبور و مرور خودروها شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fca950e9-369b-48d3-a954-0051a1ce414d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات