728 x 90

بزرگترین خورشید مصنوعی جهان سوخت غیرکربنی تولید می‌کند

بزرگترین خورشید مصنوعی جهان در آلمان
بزرگترین خورشید مصنوعی جهان در آلمان
دانشمندان آلمانی با روشن کردن ”بزرگترین خورشید مصنوعی جهان“، به‌دنبال تولید سوخت سازگار با محیط‌زیست هستند. این خورشید از منابع شدید تابش نور تشکیل شده است

"خورشید مصنوعی" این آزمایش متشکل از ۱۴۹ پروژکتور ارتقا یافته است که نوری با شدت ۱۰ هزار برابر نور طبیعی خورشید بر روی زمین تولید می‌کنند. وقتی همه منابع نوری این آزمایش بر روی نقطه خاصی متمرکز شوند، "خورشید مصنوعی" می‌تواند دمای آن نقطه را تا ۳۵۰۰ درجه سانتی‌گراد بالا ببرد. این دما حدود دو تا سه برابر دمای یک کوره بلند است که در کارخانه‌های ذوب فلزات به کار می‌رود.

پژوهشگران به‌دنبال آن هستند تا با موفقیت به انجام رساندن این آزمایش بتوانند منابع الکتریکی نور را کنار بگذارند و از نور طبیعی خورشید برای تولید انرژی استفاده کنند. هدف نهایی این پروژه دستیابی به تنظیماتی بهینه برای متمرکز کردن نور طبیعی خورشید برای تولید سوخت هیدروژنی است.

این آزمایش که"سینلایت" نام گرفته به‌دنبال روشی برای استفاده از انرژی خورشیدی در واکنش تجزیه هیدروژن بخار آب است. هیدروژن به دست آمده در این واکنش به‌عنوان سوخت هواپیما و خودرو استفاده خواهد شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/67b90998-2d5e-4633-a3b0-90b9193552d4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات