728 x 90

اعدام سه زندانی در زندان قزلحصار کرج

بدون عکس
بدون عکس
دژخیمان خامنه‌ای سحرگاه روز یکشنبه 15اسفند 95 سه زندانی را در زندان قزلحصار کرج اعدام کردند.
اسامی این زندانیان عبارتند از: عیسی چرامی - مصطفی قربانی و مهدی جعفری. رژیم آخوندی این سه زندانی را روز شنبه به سلول انفرادی منتقل کرده بود.

رژیم ضدبشری آخوندی سحرگاه روز یکشنبه نیز یک زندانی را در ملأعام در بوئین زهرا در استان قزوین بدار آویخت.
همچنین دژخیمان خامنه‌ای صبح روز یکشنبه 15اسفند دو زندانی را در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند.
اسامی این دو زندانی عبارتند از رمضان سبزی اهل ماکو و یوسف علیزاده اهل خوی.

خاطرنشان می‌شود روز گذشته چهاردهم اسفند 95 نیز رژیم ضدبشری‌ آخوندی 3 زندانی در ارومیه اعدام کرده بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bcd4a32b-5548-4587-8f9c-c39c797654bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات