728 x 90

جولیو ترتزی: رژیم ایران برای پوشاندن ناتوانائیهای خود، بنیادگرایی و تروریسم صادر می‌کند

جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا
جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا
جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا در مورد دخالتهای تروریستی حکومت آخوندی در منطقه هشدار داد و گفت: هدف (رژیم ایران از) این دخالتها در منطقه پوشاندن ناتوانی خود در حل مسائل مردم و صدور بحران داخلی به خارج از ایران است و به همین دلیل به صدور بنیادگرایی و تروریسم نیاز مبرم دارد و بدون دخالت در کشورهای منطقه نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

وی که با روزنامه الجزیره چاپ عربستان مصاحبه می‌کرد افزود: برای تضمین تحول دموکراتیک در سوریه بدون بشار اسد، اکیداً ضروری است که از دخالتهای رژیم ایران در سوریه جلوگیری شود. همچنین باید جلوی دخالتهای این رژیم در عراق را نیز گرفت. اما برای تحقق موفقیت‌آمیز این اهداف، همه اقدامات باید همراه با تلاش مقاومت ایران و مجاهدین خلق برای تغییر در ایران صورت گیرد.

وزیر خارجه پیشین ایتالیا گفت: در برنامه ده ماده‌یی شورای ملی مقاومت ایران بردباری به خوبی نشان داده شده است. این (برنامه) می‌تواند پس از شکست بنیادگرایی در خاورمیانه و حاکمیت نیروهای معتدل و دموکرات ثبات و دموکراسی را برقرار کند. بنابراین ( مقاومت ایران) نه فقط باید از طرف دولتهای غربی مورد حمایت قرار گیرد بلکه همچنین باید از جانب کلیه کشورهای دموکرات و از جانب همه شهروندانی که به ارزشهای انسانی و آزادیها می‌اندیشند نیز حمایت شود.