728 x 90

اعدام جوانان,

انتقال بیش از ۴۰زندانی محکوم به اعدام از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج

-

زندان قزلحصار
زندان قزلحصار
بنا‌ به گزارشهای دریافتی دژخیمان خامنه‌ای در زندان تهران بزرگ، روز چهارشنبه 29دی تمامی زندانیان محکوم به اعدام این زندان را که بیش از 40نفر هستند به زندان قزلحصار منتقل کردند.

هنوز از علت انتقال این زندانیان به قزلحصار اطلاعی در دست نیست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات