728 x 90

هشدار سازمان ملل‌متحد درباره تشدید بحران انسانی در نیجریه

بحران انسانی در نیجریه
بحران انسانی در نیجریه
سازمان ملل روز شنبه 25دی95 اعلام کرد بحران در شمال نیجریه رو به وخامت است و بیش از ۱۰ میلیون نفر به کمکهای فوری نیاز دارند.

مهاجرت از مناطق بحران‌زده افزایش یافته است و بیشتر پناهجویان به‌دلیل وخامت اوضاع به مایدوگوری، بزرگترین شهر در شمال نیجریه رفته‌اند.

به‌دلیل محدودیت پذیرش در اردوگاههای رسمی، بسیاری از مردم به‌حال خود رها شده یا رهسپار اردوگاههایی هستند که توسط داوطلبان راه‌اندازی شده است.

از جمله داوطلبان، یک تاجر محلی است که با برپایی یک اردوگاه، این امکان را برای کودکان فراهم کرده است تا پس از سپری کردن سه سال بدون هیچ معلم و آموزشی، به مدرسه بروند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5269c3de-4719-416c-aee4-ef386060c329"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات