728 x 90

ترس رژيم ایران از قیام,

پاسدار سعید قاسمی: قیام سال۸۸ کل نظام در لب پرتگاه بود و کار تمام بود

-

پاسدار سعید قاسمی
پاسدار سعید قاسمی
ولی‌فقیه ارتجاع با نگرانی از بحران فزاینده در رأس حاکمیت بر سر چپاولها و نمایش انتخابات، سرکردگان نیروهای خلص بسیجی و امام جمعه‌های خود را به صحنه می‌فرستد تا نسبت به پیآمد این بحران و خطر قیام هشدار بدهند.

پاسدار سعید قاسمی سرکرده چماقداران لباس‌شخصی خامنه‌ای در هشداری به نیروهای بسیجی با نقل اظهارات خامنه‌ای گفت: قیام سال۸۸ کل نظام در لب پرتگاه بود و من خودم در قلب تهران شاهد این بودم که کار تمام بود.

پاسدار سعید قاسمی: پسرم کار تمام بود من این را در قلب پایتخت درک کردم مثل روزهای اول انقلاب که بمن می‌گفتند بیا ... خیابان تمامه کار، چهارراه انقلاب مسعود رجوی و جماعت اینها دارند جمع می‌کنند. تمام بود پسرم، آدم و بسییجیهای که بودند توی شرکت نفت و جاهای دیگر می‌آمدند التماس می‌کردند به فرمانده بسیج آقا اسم ما را به‌عنوان بسیجی پاک کن دیگه تمومه، امر بر خیلی‌ها مسجل شده بود که دیگه تمامه ... اینها تا لب پرتگاه بودند واسه اینه 9دی.

پاسدار سعید قاسمی با خواندن متن نامه خمینی به آقای منتظری در واکنش به اعتراض وی به قتل‌عام زندانیان سیاسی، این نامه را مبنای سیاسی حرکت نظام دانست و تصریح کرد که روش خمینی در برخورد با منتظری همان شیوه‌یی است که توسط داعش نیز در زدن تیرخلاص دنبال می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/56a7462c-1fd9-44b7-8eaa-204dab9074e3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات