728 x 90

تشدید سرکوب ,

سرمای شدید در زندان گوهردشت و نبود وسایل گرمایشی

-

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
گزارشات رسیده خبر از سرمای شدید در تمامی بندهای زندان گوهردشت از یک‌سو و نبود حداقل امکانات گرمایشی از سوی دیگر می‌دهد.

زندانیان در این شرایط در مضیقه بوده و شدیداً در عذاب می‌باشند. آب گرم قطع شده و تمامی شوفاژها خاموش است.

دژخیمان زندان به این وسیله می‌خواهند هر چه بیشتر زندانیان را تحت فشار بگذارند.

دژخیم امیریان که به‌عنوان مدیر داخلی زندان در سرکوب زندانیان نقش جدی دارد در مقابل اعتراض زندانیان به این شرایط گفت: ”بودجه نداریم، اینجا هتل نیست شما هم به هتل نیامدید اینجا زندان است“.