728 x 90

اعدام جوانان,

خطر اعدام قریب‌الوقوع ۶ زندانی در زندان مرکزی کرج

-

زندان مرکزی کرج-آرشیو
زندان مرکزی کرج-آرشیو
دژخیمان خامنه‌ای ظهر روز دوشنبه 22 آذر 95 شش زندانی محکوم به اعدام را برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی در زندان مرکزی کرج منتقل کردند.

اسامی زندانیان عبارتند از سعید فرامرزی، مهدی کائنی، فردین سبزی، مصطفی غلامی، رحیم لازمی و بهزاد لازمی.