728 x 90

-

درگذشت موگنز کامره نمایندهٴ پیشین پارلمان دانمارک و از حامیان دیرینه مقاومت ایران

-

موگنز كامره
موگنز كامره
موگنز کامره نمایندهٴ پیشین پارلمان دانمارک و پارلمان اروپا و از حامیان دیرینهٴ مقاومت ایران و مجاهدان اشرفی، در سن ۸۰ سالگی درگذشت.

موگنز کامره از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۷ نمایندهٴ پارلمان دانمارک و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ نمایندهٴ پارلمان اروپا و نایب‌رئیس گروه اتحاد اروپا برای ملتها در این پارلمان بود و در بحبوحه مماشات اروپا با دیکتاتوری آخوندی همراه با همکارانش در پارلمان اروپا، علیه این سیاست شوم و علیه برچسب استعماری- ارتجاعی به مجاهدان آزادی مردم ایران، به‌پا خاست و تا پایان عمرش در این مسیر تلاش کرد.

این نماینده شریف مردم دانمارک و مدافع حقوق‌بشر و آزادی مردم ایران، در حمایت از حقوق مجاهدان اشرفی نیز بسیار فعال و پرتلاش بود و در اکتبر سال 2008، به‌همراه هیأت بلندپایه‌یی از پارلمان اروپا به ریاست دکتر آلخو ویدال کودراس نایب رئیس وقت پارلمان اروپا، به اشرف رفت و با اشرفی‌ها دیدار کرد.

نام من موگنز کامره است و برای سالیان زیادی عضو این پارلمان و به مدت 10سال نیز عضو پارلمان اروپا بوده‌ام. ما سالیان زیادی است که تحولات در آنجا را به‌دقت دنبال کرده‌ایم، بعد از بازدیدم از اشرف در سال 2008 باید بگویم که آنجا صلح آمیزترین نقطه در عراق است ما از مبارزه منحصر به‌فردتان حمایت می‌کنیم تا آزادی و دموکراسی را به ایران برگردانید برایتان بهترین آرزوها را دارم و گرمترین درودهایم را به همه اشرفیان می‌فرستم.

موگنز کامره از مبتکران قطعنامه آوریل ۲۰۰۹ پارلمان اروپا در دفاع از حقوق مجاهدان اشرفی بود که بر استاتوی مجاهدین به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون ۴ ژنو تأکید می‌کرد.