728 x 90

بحرانهاى اجتماعى,

اعتراف به وضعیت بحرانی دارو و درمان

-

آقاجانی معاون وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی
آقاجانی معاون وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی
آقاجانی معاون وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی به وضعیت بحرانی دارو و درمان اعتراف کرد. وی که با تلویزیون رژیم مصاحبه می‌کرد گفت:
واقعا کاسه صبر همکاران من در بیمارستانها و مراکز درمانی لبریز شده از فشار مضاعفی و فشار فزاینده‌یی که به‌خاطر این بدهیها متوجه شون هست، اداره بیمارستانها هزینه آب، برق، سوخت و همین‌طور عرض شود که هزینه‌های مواد غذایی، دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، پرسنلی بسیار سنگین هست و یک‌سال تأخیر بیمه چرخه اداره بیمارستانها رو کند کرده.

وی در پاسخ به این سؤال که این پول نرسید هزینه‌های بیمارستانها... در این یک‌سال از کجا تأمین شد؟ گفت: تمام تبدیل به بدهیها شده یعنی شرکتهای دارویی ما الآن چرخه تأمین و تولید و توزیع دارو با بحران مواجه شده لوازم مصرفی پزشکی ما شرکتهای ما یک‌سال از بیمارستانها طلب دارند، پرستاران و پزشکان ما یک سال از بیمارستانها طلب دارند بخشی از هزینه‌ها مثل آب و برق و اینها رو که مجبورند سر وقت بدهند ولی سایر عمده هزینه‌ها این اقلامی است که من عرض کردم اینها رو عملاً به طرفهای قرار داد پرداخت نمی‌کنند، شرکتهای پیمانکاری یعنی یک چرخه عظیمی از تأمین کنندگان خدمات در بیمارستانها دچار بحران شدند، بسیاری از شرکتها ورشکسته شدند شرکتهایی که طرف قرار داد بیمارستانها بودند و نمی‌توانستند این بار عظیم فشار مالی رو تحمل کنند معمولاً سه ماه چهار ماه اینها قابل‌تحمل هست برای شرکتهای طرف قرارداد ولی یک‌سال فاصله عملاً کمر این شرکتها رو هم شکسته».

معاون وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی افزود: «حقوق پرسنل رسمی والسلام یعنی تمام هزینه‌های بیمارستان بایستی از محل فروش خدمت به سازمانهای بیمه تأمین بشه این بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان در سال است یعنی ما تمام هزینه غذا و هزینه خدمات نگهداری دارو لوازم مصرفی پزشکی، دستمزد پزشکان و کارانه پرستاران و بسیاری از هزینه‌های مختلف مثل هزینه‌های انرژی و غیره همه از محل فروش خدمت است و جز کوچکی از منابع مون رو حقوق پرسنل رسمی مون تشکیل میده که می‌دونید ما الآن حدود 50 درصد پرسنل بیمارستان رسمی هستند و 50 درصد پرسنل بیمارستانهای ما حقوق از حتی دولت هم نمی‌گیرند اصل حقوق شون هم اینها فقط از محل در آمد است درآمد هم یعنی بیمه و این چرخه وقتی متوقف میشه حتی ما اصل حقوق کارگران‌مون رو نداریم که پرداخت بکنیم تقریباً همه کارگران ما شاغل در بیمارستان وزارت بهداشت غیررسمی هستند یعنی حقوق از محل درآمد بیمه می‌گیرند شرکتی هستند و حقوق از دولت نمی‌گیرند بسیاری از پرستاران و پزشکان ما هم قرارداد رسمی ندارند با بیمارستانها عرض می‌کنم 50 درصد پرسنل ما از دولت حقوق نمی‌گیرند».

آقاجانی گـفت: سابقه نداشته که ما در آذر ماه مطالبات فروردین‌مون رو هم نگرفته باشیم خود جناب آقای دکتر نوربخش کاملاً به این امر واقف اند که ما الآن نزدیک به 300 میلیارد تومان بابت شهریور 94 ازشون طلب داریم شهریور 94 فقط و مهر و آبان آذر تا اسفند ماه و علاوه بر اون راجع به سال 95 اگر صحبت بکنیم یک درصد جزیی از مطالبات فروردین و شاید هم بعضی از بیمارستانها کمی از اردیبهشت الآن که ما در آذر ماه هستیم اصلاً این میزان تأخیر سابقه نداشته.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات