728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی شهروندان کرج همزمان با سفر آخوند روحانی

-

 -
-
روز چهارشنبه 26 آبان همزمان با سفر آخوند روحانی به کرج، جمعی از مردم این شهر با در دست گرفتن پلاکاردهایی اعتراض خود را نشان دادند. روی این پلاکاردها نوشته شده بود،

آقای روحانی قبلاً هر روز تأخیر در اجرای برجام 170 میلیون ضرر داشت. امروز دعوت به صبر می‌شود.

با فسادها و حقوقهای نجومی درون دولت برخورد کنید.
نه چرخ کارخانه‌ها میچرخد نه چرخ سانتریفیوژها.
یازده تا 100 روز گذشت رونق اقتصادی کو؟.