728 x 90

اعتراض كشاورزان,بحران اقتصادى ايران,بحرانهاى اجتماعى,

‍ تجمع اعتراضی کشاورزان چغندرکار در کارخانه قند نقده

-

 -
-
روز شنبه 22آبان 95 جمعی از کشاورزان چغندرکار نقده در محوطه کارخانه قند نقده تجمع اعتراضی برگزار کردند...

تعدادی از کشاورزان نقده در مقابل فرمانداری تجمع کردند
 
کشاورزان در اعتراض به عدم دریافت چغندر و افت کاشت چغندر، دست به یک تجمع زدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات