728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین با به آتش کشیدن و تخریب مراکز و مظاهر سرکوب در شهرهای میهن - تیرماه ۹۸

به آتش کشیدن و تخریب مراکز جاسوسی و مظاهر تباهی رژیم در شهرهای ایران-تیرماه ۹۸
به آتش کشیدن و تخریب مراکز جاسوسی و مظاهر تباهی رژیم در شهرهای ایران-تیرماه ۹۸

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین خلق با فعالیت‌های خود در شروع تیرماه در شهرهای تهران، کرج، زنجان، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، لرستان و آذربایجان غربی، با به آتش کشیدن مراکز سرکوب و جاسوسی و مظاهر ظلمت و تباهی رژیم ولایت خواب راحت را از چشم دشمن ربودند و شعله‌های خاموشی ناپذیر قیام و امید به پیروزی و آزادی را هر چه فروزانتر نگه‌داشتند و این پیام را در سراسر میهن نوید دادند که سرنگونی این رژیم قرون‌وسطایی که خواسته همه مردم ایران در تمامی شهرها و اقصی نقاط این میهن است بی‌تردید محقق خواهد شد.

 

تهران-کانون شورشی ۷۵۶

رزمندگان این کانون در تهران موفق شدند با به آتش کشیدن تابلوی مرکز جاسوسی و سرکوب رژیم موسوم به پایگاه بسیج ضدخلقی «امیدان» بر سیاهی شب و ظلمت این رژیم تبهکار چیره گردند. باشد که شعله‌های خشم یک خلق تحت ستم ریش و ریشه ولایت سفیانی خامنه‌ای و جیرهخوارانش را از بیخ و بن بسوزاند و خاکستر کند.

تهران-کانون شورشی ۸۰۳

شعله‌های فروزان خشم مردم تحت ستم ایران در منطقه‌ٔ دیگری از تهران نیز توسط رزمندگان کانون شورشی ۸۰۳، سردر پایگاه سرکوب رژیم موسوم به بسیج ضدمردمی «حسینی» را به آتش کشید و خاکستر کرد.

کرج-کانون شورشی ۴۹۱

پایگاه سرکوب و اختناق و جاسوسی رژیم در کرج موسوم به پایگاه بسیج ضدخلقی «بهشتی» در نیمه‌های شب مورد تهاجم رزمندگان این کانون قرار گرفت و به آتش کشیده شد. این عملیات برای رژیم ولایت‌فقیه این پیام را با خود داشت که آتش قیامی که مردم ایران برایشان تدارک دیده‌اند به‌زودی آنها را در بر خواهد گرفت و اثری از نظام جور و جنایت آنها باقی نخواهد گذاشت.

زنجان-کانون شورشی ۷۲۱

رزمندگان شجاع این کانون توانستند در یک عملیات شبانه آتش شعله‌ور خشم مردم ایران را بر تابلوی سر در پایگاه جاسوسی و تباهی رژیم موسوم به پایگاه «رجایی» ببارند و آنرا خاکستر نمایند. این پیامی بود برای رژیم که در هیچ جای ایران و در هیچ لحظه‌ای آسوده نخواهند بود زیرا جوانان این میهن عزم جزم دارند که تمامیت این رژیم پوسیده را به آتش بکشند و از سوی دیگر این پیام را به مردم ایران می‌رسانند که در سرنگونی این رژیم لحظه‌ای درنگ جایز نیست.

کرج-کانون شورشی ۴۲۱

رزمندگان دلاور این کانون در نیمه‌های شب از کمین خارج شده و با به آتش کشیدن درب پایگاه جاسوسی و اختناق رژیم موسوم به بسیج ضدمردمی در منطقه‌ٔ دیگری از این شهر، این پیام قوی را به ولایت‌فقیه دادند که هر شب خواب را از دیدگان تو خواهیم ربود تا این‌که تو و رژیم پوسیده‌ات را روانه زباله‌دان تاریخ نماییم.

اصفهان-کانون شورشی ۵۶۹

دلاوران این کانون با به آتش کشیدن تابلوی سردر بسیج ضدمردمی در این شهر، نشان دادند که هیچ لحظه‌ای را در جنگ با رژیم از دست نخواهند داد و آتشها در آینده‌ای نزدیک بر سر و روی این رژیم باریدن خواهد گرفت و چشمان در انتظار مردم ایران شاهد رقص شعله‌های ظلمت سوز قیام خواهد بود.

کرمان- کانون شورشی ۲۱۴

رزمنده دلاوران این کانون با شجاعت بی‌نظیر دل شب را شکافتند و با به آتش کشیدن تابلوی بزرگ حاوی تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای ضدبشر در بلوار امام علی، نوید دمیدن صبح آزادی و رهایی مردم ایران از چنگال دیکتاتوری را نوید دادند.

کرمانشاه-کانون شورشی ۶۷۳

دلاور رزمندگان این کانون در شهر پهلوان پرور کرمانشاه در یک خیز شبانه موفق شدند تابلوی بزرگ مربوط به مرکز جاسوسی رژیم موسوم به «۱۱۳» را بسوزانند و خاکستر کنند و به مردم ایران این پیام را بدهند که هیچ مرکزی از رژیم در آینده از آتش قیام گریزی ندارد و این تازه از نتایج سحر است - باش تا صبح دولتش بدمد.

لرستان-کانون شورشی ۶۶۶

رزمندگان این کانون در غرب ایران نیز یک دم از پای ننشستند و با به آتش کشیدن تابلوی مرکز جاسوسی و سرکوب رژیم موسوم به پایگاه بسیج ضدمردمی «باهنر» را به آتش کشیدند.

کرمانشاه-کانون شورشی ۹۲۷

شعله‌های آتش در نیمه‌های شب توسط رزمندگان این کانون بر تابلوی بزرگی که حاوی عکس خامنه‌ای ولی‌فقیه درمانده رژیم بود افکنده شد و آنرا سوزاند و خاکستر کرد و رقص شعله‌هایش از دور دستها قابل مشاهده بود و با خود این پیام را داشت که آتش مقاومت یک خلق هیچگاه خاموشی نخواهد پذیرفت.

تهران-کانون شورشی ۴۰۲

رزمندگان این کانون در تهران با افروختن آتش در دل شب در جلوی در مرکز سرکوب و اختناق رژیم موسوم به پایگاه ضدمردمی بسیج نشان دادند که دیری نخواهد پایید که شعله‌های مقدس خشم خلق سراپای این رژیم را در برخواهد گرفت و نابود خواهد کرد.

آذربایجان غربی-کانون شورشی ۳۹۲

رزمنده دلاوران این کانون با تخریب تابلوی بزرگ حاوی تصویر منحوس خلیفه ارتجاع در این شهر و از دور خارج کردن آن، به رژیم این پیام را دادند که کانون‌های شورشی در سرتاسر ایران در کمین‌اند و از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به مراکز و مظاهر سرکوب و اختناق رژیم غافل نمی‌شوند و هر روز با به جان خریدن تمامی خطرها در صددند تا ایران این زیباترین وطن را از لوث وجود ولایت سفیانی و اعوان و انصار او پاک کرده و خلقی را پس از چهل سال سرکوب آزاد نمایند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات