728 x 90

تشدید سرکوب ,زندانیان سیاسی,

فشار بر زنان زندانی سیاسی در زندان اوین

-

فشار بر زنان زندانی سیاسی در زندان اوین
فشار بر زنان زندانی سیاسی در زندان اوین
دژخیمان زندان اوین فشار به زندانیان سیاسی زن در این زندان را شدت بخشیده‌اند. بنا‌ به گزارشهای منتشر شده، ملاقات کنندگان در روزهای ملاقات در معرض بازرسیهای تحقیرآمیز قرار دارند و هنگام ملاقات تلفنهای کابین خانواده‌ها و زندانی به بهانه‌های مختلف قطع و زمان ملاقات کوتاه می‌شود.

این اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان سیاسی زن توسط دو تن از شکنجه‌گران زندان اوین به نامهای ملائفی و شیخ نواز صورت می‌گیرد..

این فشارها به حدی است که بچه‌های کم سن و سالی که به ملاقات مادران خود می‌آیند در حضور مأموران دچار استرس و ترس می‌شوند و همین امر باعث خراب شدن و بهم ریختگی همان مختصر زمان ملاقات زندانیان با خانواده‌ها و فرزندانشان می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/575f58d2-9006-4bd0-9459-2c3095d3c98d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات