728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گلریس ابهر

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت گلریس ابهر
تجمع اعتراضی کارگران شرکت گلریس ابهر
کارگران شرکت شرکت گلریس ابهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده خود، روز سه‌شنبه 13مهر بار دیگر دست به تجمع زدند.

کارگران گفتند چندین ماه است که نانی سر سفره خانواده خود نبرده و هم‌چنان در طلب حق قانونی خود سنگ بر دربسته می‌کوبند تا از این راه بتوانند حداقل فریاد اعتراض خود را به گوش کارگزاران رژیم برسانند.