728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی مسافران در سالن فرودگاه مهرآباد

-

فروگاه مهرآباد
فروگاه مهرآباد
صبح روز چهارشنبه 7مهر 95 مسافران پرواز تهران – مشهد شرکت «ایران ایرتور» در اعتراض به تأخیر چند ساعته، در سالن فرودگاه مهرآباد تجمع کرده و دست به اعتراض زدند. معترضان سپس به‌طور جمعی با رفتن در مقابل دفتر مدیر عامل فرودگاه، شروع به اعتراض با صدای بلند کردند.

یکی از شاهدان می‌گفت که مسافران سر و صدای بسیار زیادی به راه انداخته بودند تا بتوانند اعتراض خودشان را به گوش همه مردم حاضر در صحنه برسانند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fd12c93d-a904-4933-a8b6-90860074b980"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات