728 x 90

2000 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان، علیه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم، تجمع اعتراضی برگزار کردند

تجمع اعتراضی دانشجویان - آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان - آرشیو
امروز بیش از دو هزار تن از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با شعارهای ضدحکومتی علیه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آخوندی تجمع کردند. دانشجویان خشم و انزجار خود را نسبت به یورش وحشیانه مأموران رژیم آخوندی به این دانشگاه و مجروح ساختن شماری از دانشجویان ابراز کردند. دانشجویان معترض در مقابل سالن امتحانات و سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان تجمع کردند و خواستار توقف سرکوب و اذیت و آزار دانشجویان گردیدند. به گزارش دریافتی شب گذشته نیز یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زاهدان بر اثر ضربات چاقو مزدوران رژیم آخوندی مجروح شد. وضعیت جسمی این دانشجو وخیم گزارش شده است. خاطرنشان می‌شود یورش وحشیانه مزدوران مسلح رژیم آخوندی به این دانشگاه، در یکشنبه شب صورت گرفت. پس از این اقدام دانشجویان خشمگین با سردادن شعار دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد اعتراض خود را شروع کردند و تا امروز آن را ادامه دادند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bdc713c0-91be-4b67-ae31-871e8d551695"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات