728 x 90

پناهجويان و آوارگان,

آتش‌سوزی در اردوگاهی در یونان و خروج پناهجویان

-

آتش‌سوزی در اردوگاهی در یونان
آتش‌سوزی در اردوگاهی در یونان
بر اثر آتش‌سوزی در ارودگاه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان در روز دوشنبه 29شهریور حدود سه تا چهار هزار مهاجر از آنجا خارج شده‌اند. بر اثر این آتش‌سوزی چادرها تخریب و اتاقهای پیش ساخته از بین رفت.

یک مقام درباره این آتش‌سوزی گفت: عصر امروز فضا متشنج بود. نگرانی اصلی ما ایمنی مردم است. آتش‌سوزی خیلی بزرگ است.

روز دوشنبه پس از انتشار اخباری مبنی بر احتمال اخراج جمعی پناهجویان به ترکیه، در این اردوگاه درگیری رخ داد. بسیاری از ساکنان جزیره نگران استرداد به ترکیه یا کشورهای مبدأ هستند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/84d8cf4d-a21e-47e7-b862-33eda45768fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات