728 x 90

پناهجويان و آوارگان,

تظاهرات در حمایت از پذیرش پناهجویان بیشتر در انگلستان

-

تظاهرات در حمایت از پذیرش پناهجویان بیشتر در انگلستان
تظاهرات در حمایت از پذیرش پناهجویان بیشتر در انگلستان
نزدیک به ۲۰ هزار انگلیسی روز شنبه 27شهریور در لندن تظاهرات کردند و از پذیرش تعداد بیشتری از پناهجویان حمایت کردند. دولت انگلستان سال گذشته وعده داد ۲۰ هزار پناهجوی سوری را در پنج سال آینده بپذیرد.

یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: «این بحران عظیمی است و ما فکر می‌کنیم که اقدامات سیاسی لازم برای حل این بحران صورت نگرفته، ما خواهان اقدامات بیشتری از جانب دولت هستیم. دولت وعده داد که بیست هزار پناهجو را اسکان بدهد. تا الآن فقط به ۲۵۰۰ نفر پذیرش داده‌اند، و ما فکر می‌کنیم این خیلی کم است» .

یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات گفت: «جنگ در سوریه به شکل فاجعه باری شدت گرفته، جنگزدگان سوریه یا هر کشور دیگری باید این فرصت را داشته باشند که زندگی خود را در محیط امنی دوباره بسازند، و انگلستان باید از پناهندگان بیشتری استقبال کند» .
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a0c42a56-3c21-4d63-b114-331a1b25818e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات