728 x 90

اخبار اعتراضى,

تجمع اعتراضی ساکنان یک مجتمع مسکونی در اهواز مقابل استانداری خوزستان

-

تجمع اعتراضی ساکنان یک مجتمع مسکونی در اهواز مقابل استانداری خوزستان
تجمع اعتراضی ساکنان یک مجتمع مسکونی در اهواز مقابل استانداری خوزستان
روز شنبه 27شهریور 95 جمعی از ساکنان یک مجتمع مسکونی در اهواز که هفته گذشته ستون اصلی آن فروریخته است در اعتراض به نهادهای ذیربط و وضعیت این ساختمانها و تهدیدهایی که برای جان ساکنان آن دارد، دست به یک تجمع اعتراضی مقابل استانداری خوزستان زدند.

گفته می‌شود که عجله کاری و شتاب در ساخت و ساز و ورود نفرات غیرمتخصص به این حیطه و عدم نظارت نهادهای موجود به معضل بزرگی تبدیل شده که زنگ خطر آن از این مجتمع ساختمانی به صدا در آمده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/13d30f80-1b93-4b9f-91f9-fb21358f3cda"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات