728 x 90

انتقال مجاهدین به آلبانی و سایر کشورها,

آلخو ویدال‌کوادراس: خروج آخرین گروه مجاهدین از لیبرتی شکستی بزرگ برای ملایان و پیروزی تاریخی برای مقاومت و مردم ایران

-

دکتر آلخو ویدال کوآدراس
دکتر آلخو ویدال کوآدراس
اطلاعیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در رابطه با خروج آخرین گروه مجاهدین از لیبرتی

امروز عصر آخرین گروه از ساکنان کمپ لیبرتی، اعضای اپوزیسیون اصلی رژیم ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، عراق را به سلامتی به مقصد آلبانی ترک کردند. ولی رژیم ایران از هر وسیله‌ای برای تخریب این عملیات استفاده کرد.

این یک شکست بزرگ برای ملایان و شکست نهایی تلاشهای مکرر جنایتکارانه برای قتل‌عام تمامی ساکنان کمپ لیبرتی می‌باشد. همچنین این یک پیروزی تاریخی برای مقاومت ایران و مردم ایران و تمامی هواداران دموکراسی و آزادی در ایران است که تنها با پایداری ساکنان اشرف و لیبرتی، رهبری خانم مریم رجوی و نیز کارزارهای بین‌المللی بسیاری پارلمانتر ها، شخصیتهای سیاسی، وکلا و هواداران شجاع در سراسر دنیا میسر شد.
با انتقال امن تمامی اعضای مقاومت ایران در کمپ لیبرتی در خارج از دسترس رژیم و شبه‌نظامیان جنایتکارش، مردم ایران اکنون در مبارزه‌شان برای تغییر دموکراتیک در کشورشان احساس قدرت می‌کنند. یک سرمایه انسانی فوق‌العاده و غیرقابل جانشین برای آینده یک ایران دموکراتیک و آزاد حفظ شده است و این یک خبر بسیار عالی برای تمامی دموکرات ها و عاشقان آزادی در هر کشوری می‌باشد. کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، حمایت خویش برای آرمانهای مردم ایران برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران را ادامه خواهد داد.
آلخو ویدال- کوآدراس
رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت ISJ
نایب رئیس سابق پارلمان اروپا (۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴)