728 x 90

بحران اقتصادى ايران,

۷۵۸میلیون بیسواد در جهان

-

758میلیون بیسواد در جهان
758میلیون بیسواد در جهان
یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل‌متحد روز پنجشنبه 18شهریور طی گزارشی به‌مناسبت روز جهانی سواد آموزی اعلام کرد ۷۵۸ میلیون نفر بالای ۱۵ سال بیسواد هستند.

بنا‌ به این گزارش بیشترین میزان بی‌سوادی در آفریقا و جنوب آسیا است.

علاوه بر این، در حال حاضر ۶۱ میلیون دختر و پسر در سن دبستانی به مدرسه نمی‌روند.

به گزارش یونسکو بسیاری از جوانان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا (با نرخ سوادآموزی ۷۱ درصد) و جنوب آسیا (نرخ سوادآموزی ۸۴ درصد) هنوز بی‌سواد هستند. نرخ سواد زنان جوان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تنها ۶۶ درصد است.

به گزارش یونسکو با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در کاهش نرخ بی‌سوادی در سراسر جهان، پیشرفت در این زمینه بیش از حد کُند بوده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8e2d1ee9-64af-4835-a0f1-1748e2a9c1b9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات